pensmodel

 

De basis voor OptiFermPM is het model van CVB 2007. Dit systeem is openbaar, maar wordt in de praktijk niet veel gebruikt. De belangrijkste reden die hiervoor wordt aangegeven is dat het DVE gehalte van de graskuilen te laag wordt ingeschat. Door het gebruik van actuele afbraakkenmerken blijken in OptiFermPM de DVE gehaltes wel betrouwbaar zijn.

 

 

 

 

 

 

actueel

 

OptiFermPM goede voorspeller voor eiwitproductie

Nutritionisten en rundveevoorlichters gebruiken pensmodellen om rantsoenen zo goed mogelijk af te stemmen op de gewenste melk- en eiwitproductie. Twilmij heeft daarvoor een eigen pensmodel voor melkkoeien en – geiten ontwikkeld onder de naam OptiFermPM. Dit model is recentelijk diepgaand geëvalueerd en vergeleken met de andere pensmodellen.

 

 

 

 

TWILMIJ, DE KERN VOOR SUCCES


Hoogwaardige voeding, afgestemd op specifieke behoeften en ontwikkelingsfasen, laat dieren beter presteren in termen van groei, gezondheid en productiviteit. Als producent van premixen voor de diervoederindustrie draagt Twilmij daar op duurzame wijze aan bij, met respect voor  mens, dier en milieu.

 

Dit uit zich in een sterke focus op klantwensen, kennisontwikkeling en productinnovatie. Het uit zich ook in moderne bedrijfsprocessen, solide kwaliteitsborging, uitstekende after sales  service en een open bedrijfscultuur, die ruimte biedt aan eigen initiatieven.

 

Vanuit een sterke betrokkenheid en in samenspraak met afnemers en toeleveranciers creëren de medewerkers permanent waarde voor diervoeding. Twilmij heeft de ambitie om toonaangevend te zijn en grenzen te blijven verleggen. Groei is geen doel op zich, maar vloeit voort uit onze bijdragen aan de resultaten van afnemers. Dat vormt al meer dan 50 jaar de kern voor succes.